"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Inledande kurs i byggteknik

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

En inledande kurs i byggteknik på högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik. Kursen omfattar grundläggande kunskaper om byggnadsmekanik och husbyggnadsteknik. Kursen ger en introduktion till byggnadsmekanik på universitetsnivå och behandlar byggnadstekniska utformningen av olika byggnaders klimatskal och anslutningsdetaljer i relation till fysikaliska funktionskrav.

Kursen ger därutöver en introduktion till CAD och ritteknik.

Kursen är uppdelad i två moment:

1. Teori, 6 hp (Theory, 6 ECTS);

2. Projekt, 1.5 hp (Project Assignment, 1.5 ECTS).

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)