"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Introduktion till Industriell Ekonomi

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

Kursen ger en introduktion till området industriell ekonomi, förberedelser för kommande studier i matematik, samt träning i muntlig och skriftlig kommunikation.

Moment 1, 2 hp. Introduktion till industriell ekonomi

I momentet introduceras de studerande i ämnet industriell ekonomi, utbildningen och den framtida yrkesrollen. Ämnet belyses utifrån en matematisk, en företagsekonomisk och en nationalekonomisk utgångspunkt. En genomgång av programmets uppbyggnad, organisation och utveckling ges samt en orientering kring den framtida yrkesrollen. Vidare diskuteras kunskapsbildningsprocessen, där bl.a. problemformulering, teori, angreppssätt och analys behandlas.

Moment 2. 1.5 hp. Projektarbete

Momentet omfattar genomförandet av ett projekt där de studerande genomför en studie som fokuserar på den framtida yrkesrollen. Arbetet redovisas muntligt och skriftligt. I momentet ingår även en introduktion till informationssökning, muntlig och skriftlig kommunikation samt etisk användning av information.

Moment 3, 4 hp. Matematiska färdigheter

Momentet omfattar komplexa tal, förmåga att handskas med algebraiska uttryck samt lösning av ekvationer och olikheter, trigonometri, grafer och koordinatsystem. Vidare ingår binomialsatsen, trigonometriska funktioner, komplexa exponentialfunktioner, notation för mängder, summor och produkter samt något om logiska resonemang, bevisföring och induktionsbevis.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Studievägledare Lars-Daniel Öhman