"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Jämlikhet och hälsa

  • Antal högskolepoäng 3,5 hp
  • Nivå Avancerad nivå
  • Starttid Hösttermin 2024

Antagen till kursen

Här hittar du allt du behöver veta innan kursen startar.

Om kursen

Ojämlikhet i hälsa har kommit att uppmärksammas alltmer, både i Sverige och globalt. Det råder dock delade meningar både om hur jämlikhet ska definieras, och vilka insatser som är ändamålsenliga och berättigade för att öka jämlikheten. Argumentation för olika ståndpunkter försöker i regel hitta stöd i moralfilosofiska teorier, som uttrycker hur förhållande "bör" ordnas. Den här kursen går igenom de moralfilosofiska teorier som så här långt har haft störst betydelse för hur hälso- och sjukvård och folkhälsoarbete bedrivs - utilitarism, Rawls rättviseteori och feminism. Kursen utforskar hur dessa moralfilosofiska teorier har influerat vetenskapliga discipliner av betydelse för forskning om hälso- och sjukvård och folkhälsa. Vidare undersöks sambandet mellan moralfilosofi och politiska beslut. Vilka etiska argument används när hälso- och sjukvården tvingas till öppna prioriteringar?

Efter avslutad kurs skall studenten kunna: redogöra för det huvudsakliga innehållet i de studerade moralfilosofiska teorierna; ge exempel på hur vetenskapliga teorier och metoder är sammankopplade med moralfilosofiska teorier, analysera hur politiska beslut om organisation och finansiering av hälso- och sjukvård och folkhälsopolitik är inspirerade av moralfilosofiska teorier.

Undervisningen är koncentrerad till två kursveckor under kursperioden. Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar och hemuppgifter. Seminarier, gruppövningar och hemuppgifter är obligatoriska. All undervisning sker på engelska.

Anmälan och behörighet

Jämlikhet och hälsa, 3,5 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2024 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

18 september 2024

Slutar

1 oktober 2024

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Dagtid, 100%

Behörighetskrav

För sökande till kursen som fristående kurs, krävs minst 120 hp varav minst 30 hp inom ett av följande områden: hälsovetenskap, miljö- och hälsoskydd eller samhällsvetenskap, samt Engelska B/6.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp) Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 8 657 kr. Total studieavgift: 8 657 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-30424

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 april 2024. Du kan göra en sen anmälan via Antagning.se.

Startar

18 september 2024

Slutar

1 oktober 2024

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Dagtid, 100%

Behörighetskrav

För sökande till kursen som fristående kurs, krävs minst 120 hp varav minst 30 hp inom ett av följande områden: hälsovetenskap, miljö- och hälsoskydd eller samhällsvetenskap, samt Engelska B/6.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp) Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 8 657 kr. Total studieavgift: 8 657 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-F3020

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 januari 2024. Du kan inte längre anmäla dig.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktpersoner för kursen är:
Angelica Johansson, Carina Luther