"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Journalistik, medier och kommunikation B

  • Antal högskolepoäng 30 hp
  • Nivå Grundnivå fortsättningskurs
  • Starttid Vårtermin 2024

Om kursen

Under kursen behandlas teorier om mediernas innehåll och övergripande strukturer. Studenten ska fördjupa tidigare kunskaper om förhållandet mellan medier, kultur och samhälle samt praktiska kunskaper om och färdighetsträning i produktion av text och bild. Stor vikt läggs vid massmediernas betydelse för social integration, social förändring och utövandet av makt i samhället. Därutöver tillämpas olika teoretiska perspektiv och metoder inom medie- och kommunikationsämnet i en mindre självständig studie.

 

Kursen kan läsas fristående, men är också gemensam programkurs (termin 2) för Journalistprogrammet, Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap, samt Programmet för strategisk kommunikation. En del inslag på kursen anpassas därför speciellt för de olika programmen. I kursen ingår följande moduler:

1: Medie-, kultur- och samhällsteori I (7,5 hp)

2: Vetenskaplig metod I (7,5 hp)

3: B-uppsats (7,5 hp)

4: Artikeldesign (7,5 hp)

Anmälan och behörighet

Journalistik, medier och kommunikation B, 30 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Vårtermin 2024 Visa tillfällen för efterkommande termin

Startar

15 januari 2024

Slutar

2 juni 2024

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Dagtid, 100%

Behörighetskrav

Univ: Journalistik, medier och kommunikation A 30 högskolepoäng (eller motsvarande) med minst 22,5 hp avklarade.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp) Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 54 800 kr. Total studieavgift: 54 800 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-15413

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 16 oktober 2023. Du kan inte längre anmäla dig.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktpersoner för kursen är:
Johanna Arnesson, Studieadministratör