Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 juli 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Journalistik, medier och kommunikation B

  • Antal högskolepoäng 30 hp
  • Nivå Grundnivå fortsättningskurs
  • Starttid Vårtermin 2021

Om kursen

Under kursen behandlas teorier om mediernas innehåll och övergripande strukturer. Studenten ska fördjupa tidigare kunskaper om förhållandet mellan medier, kultur och samhälle samt praktiska kunskaper om och färdighetsträning i produktion av text och bild. Stor vikt läggs vid massmediernas betydelse för social integration, social förändring och utövandet av makt i samhället. Därutöver tillämpas olika teoretiska perspektiv och metoder inom medie- och kommunikationsämnet i en mindre självständig studie.
 
Kursen kan läsas fristående, men är också gemensam programkurs (termin 2) för Journalistprogrammet, Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap, samt Programmet för strategisk kommunikation. En del inslag på kursen anpassas därför speciellt för de olika programmen. I kursen ingår följande moduler:

1: Medie-, kultur- och samhällsteori I (7,5 hp)
2: Vetenskaplig metod I (7,5 hp)
3: B-uppsats (7,5 hp)
4: Artikeldesign (7,5 hp)

Anmälan och behörighet

Journalistik, medier och kommunikation B, 30 hp

Visa tillfällen för föregående termin Vårtermin 2021 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

18 januari 2021

Slutar

6 juni 2021

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Dagtid, 100%

Behörighetskrav

Univ: Journalistik, medier och kommunikation A 30 högskolepoäng (eller motsvarande) med minst 22,5 hp avklarade.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp) Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Anmälningskod

UMU-15413

Anmälan

Du kan inte anmäla dig ännu. Anmälan öppnar 15 september 2020 klockan 13:00. Sista anmälningsdag är den 15 oktober 2020.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Inst för kultur- och medievetenskaper
Kontaktperson för kursen är:
Erik Lindenius