"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Kandidatuppsats i informatik

  • Antal högskolepoäng 15 hp
  • Nivå Grundnivå fortsättningskurs
  • Starttid Vårtermin 2024

Om kursen

Denna kurs syftar till att ge den studerande tillfälle att självständigt och kritiskt tillämpa och fördjupa sina kunskaper inom ämnet informatik samt övning i utrednings- eller utvecklingsarbete. Det innefattar val av tillämpningsområde, problemformulering och avgränsning samt genomförande av det självständiga arbetet.

Anmälan och behörighet

Kandidatuppsats i informatik, 15 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Vårtermin 2024 Visa tillfällen för efterkommande termin

Startar

15 februari 2024

Slutar

25 april 2024

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Dagtid, 100%

Behörighetskrav

För att antas till kursen krävs minst betyget godkänd på kurser i informatik på grundläggande nivå omfattande 60 hp eller motsvarande. Bland genomgångna kurser ska 30 hp motsvara kurserna Informationssystem 15 hp och Verksamhetsutveckling i digitala organisationer 15 hp eller kursen Introduktion till digital medieproduktion, 30 hp. Utöver detta krävs betyget godkänd på kurser om minst 7,5 hp i vetenskaplig metod inom informatik/samhällsvetenskap.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp)

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 35 700 kr. Total studieavgift: 35 700 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-27316

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 16 oktober 2023. Du kan inte längre anmäla dig.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Studentsupport Informatik