"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Kemi för miljö- och hälsoskyddsområdet

  • Antal högskolepoäng 15 hp
  • Nivå Grundnivå
  • Starttid Hösttermin 2022

Om kursen

Kursen behandlar grundläggande begrepp inom allmän kemi, och områdena organisk kemi och biokemi. Kursen visar på användning av kemiska ämnen, modeller och mätmetoder inom vanliga verksamhetsgrenar, t ex miljö och hälsoskydd.

Innehåll för kursens moment:

Allmän kemi. Momentet behandlar grundläggande kemiska begrepp som stökiometri, kemisk bindning, kemiska reaktioner och jämvikter, med exempel från naturliga mark- och vattensystem. I momentet diskuteras även energiomsättning vid kemiska reaktioner och reaktionshastigheter.

Organisk kemi. Momentet behandlar organiska föreningars struktur, stereoisomeri, funktionella grupper, nomenklatur, egenskaper och reaktioner. Inom momentet diskuteras enkla samband mellan struktur och egenskaper, samt förekomst och betydelse i samhället av organiska föreningar och material. Metoder baserade på gas- och pelarkromatografi för att separera blandningar, samt masspektrometri för analys av organiska föreningar presenteras.

Biokemi. Momentet behandlar grundläggande biokemiska och cellulära begrepp, samt viktiga biologiska molekyler, som proteiner, enzymer och nukleinsyror, vilka utgör grunden för alla cellulära processer. Energimetabolism, med fokus på kolhydraters metabolism, behandlas, liksom hur genetisk information överförs och används.

Laborationer ingår i alla områden för att illustrera de teoretiska momenten och öva undersöknings- och arbetsmetodik, databearbetning och tolkning, samt presentation av utförda experiment med slutsatser.

 

Anmälan och behörighet

Kemi för miljö- och hälsoskyddsområdet, 15 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2022 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

1 november 2022

Slutar

15 januari 2023

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Dagtid, 100%

Behörighetskrav

Introduktion till miljö och hälsoskydd, 15 Hp, Kurskod 5MH133

Urval

Högskolepoäng

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 35 700 kr. Total studieavgift: 35 700 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-56001

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 19 april 2022. Du kan inte längre anmäla dig.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Kemiska institutionen