Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Kemi för miljö- och hälsoskyddsområdet

  • Antal högskolepoäng 15 hp

Om kursen

Kursen behandlar grundläggande begrepp inom allmän kemi, och områdena organisk kemi och biokemi. Kursen visar på användning av kemiska ämnen, modeller och mätmetoder inom vanliga verksamhetsgrenar, t ex miljö och hälsoskydd.

Innehåll för kursens moment:
Allmän kemi. Momentet behandlar grundläggande kemiska begrepp som stökiometri, kemisk bindning, kemiska reaktioner och jämvikter, med exempel från naturliga mark- och vattensystem. I momentet diskuteras även energiomsättning vid kemiska reaktioner och reaktionshastigheter.

Organisk kemi. Momentet behandlar organiska föreningars struktur, stereoisomeri, funktionella grupper, nomenklatur, egenskaper och reaktioner. Inom momentet diskuteras enkla samband mellan struktur och egenskaper, samt förekomst och betydelse i samhället av organiska föreningar och material. Metoder baserade på gas- och pelarkromatografi för att separera blandningar, samt masspektrometri för analys av organiska föreningar presenteras.

Biokemi. Momentet behandlar grundläggande biokemiska och cellulära begrepp, samt viktiga biologiska molekyler, som proteiner, enzymer och nukleinsyror, vilka utgör grunden för alla cellulära processer. Energimetabolism, med fokus på kolhydraters metabolism, behandlas, liksom hur genetisk information överförs och används.

Laborationer ingår i alla områden för att illustrera de teoretiska momenten och öva undersöknings- och arbetsmetodik, databearbetning och tolkning, samt presentation av utförda experiment med slutsatser.
 

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Kemiska institutionen