Hoppa direkt till innehållet
printicon

Klinisk praktik i medicinsk strålningsfysik

  • Antal högskolepoäng 12,5 hp
  • Nivå Avancerad nivå
  • Starttid Hösttermin 2019

Om kursen

Kursens fördjupar den studerandes kunskaper om sjukhusfysikerns praktiska yrkesutövning.
Kursen ger praktisk insikt i arbetsuppgifter som förekommer för sjukhusfysiker både inom radioterapi och diagnostisk radiologi. Kritisk granskning och utvärdering av sina erfarenheter utgör en viktig del av kursen. Inhämtande av kunskaper och färdigheter sker självständigt och ska följa den projektplan som satts upp i samarbete med handledare. I kursen ingår ett eller flera mindre projekt.
Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:
- detaljerat redogöra för sjukhusfysikerns arbetsuppgifter och ansvarsområden
- arbeta självständigt som sjukhusfysiker
- beskriva olika aspekter av det ansvar som arbetet innebär
Kursen redovisas i en skriftlig rapport som ska innehålla en kritisk granskning och utvärdering av de erfarenheter som kursen gett. Rapporten ska även redovisas muntligt.

Anmälan och behörighet

Klinisk praktik i medicinsk strålningsfysik, 12,5 hp

Startar

2 september 2019

Slutar

3 november 2019

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Dagtid, 100%

Behörighetskrav

Univ: Minst 90 högskolepoäng  varav Medicinsk orientering (5RA001, 5 hp) eller Medicin för ingenjörer (5RA028, 6 hp), Strålningsbiologi och strålskydd (5RA010, 7.5 hp), Bildgivande kärnspinnresonans och ultraljud (5RA007, 7.5 hp), Röntgenteknik (5RA009, 7.5 hp), Nukleärmedicinsk teknik (5RA011, 7.5 hp), Tillämpad dosimetri (5RA021, 5 hp), Radioterapi (5RA022, 5 hp) och Riskanalys inom strålbehandling (5RA024, 7,5 hp) eller motsvarande. Engelska A/5 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.

Urval

Platsgaranti Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Anmälningskod

UMU-53812

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 april 2019. Du kan göra en sen anmälan via Antagning.se.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)