"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Konst i digitala miljöer

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

Kursen är en introduktion till den digitala konstens historia och uttryck, samt till olika former av digitaliserade resurser för konst. Genom litteraturstudier och praktiska övningar kommer färdigheter i att använda och analysera såväl digital konst som miljöer för digitaliserad konst att uppövas. Museers hemsidor, olika digitaliserade arkiv och konstbruk i sociala medier är exempel på studieobjekt under kursens gång.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Inst för kultur- o medievetenskaper
Kontaktperson för kursen är:
Studieadministratör