Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 26 juni 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Kontaktsjuksköterskans roll inom cancervården

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp
  • Nivå Avancerad nivå
  • Studieform Distans
  • Starttid Vårtermin 2020

Om kursen

Kursen innehåller fördjupade studier om patientprocessen inom cancervård. Kursen bygger på ett personcentrerat förhållningssätt där patientens och närståendes behov och rättigheter i alla faser av cancersjukdomen beskrivs och analyseras. Kunskapsstyrning via riktlinjer, vårdprogram, kvalitetsregister och kliniska studier avhandlas. Kontaktsjuksköterskans roll i det interprofessionella teamet och medverkan i patientens vårdplan ingår i kursen. Yrkesrollen, vad gäller kommunikation, digitalisering, teknikanvändning och vårdprocesser behandlas. Jämlik cancervård diskuteras och mätinstrument för patientens skattningar av symtom och hälsa/ohälsa beskrivs och värderas. Kontaktsjuksköterskans medverkan i kontinuerligt förbättringsarbete för att utveckla kvalitet i patientprocessen betonas.

Anmälan och behörighet

Kontaktsjuksköterskans roll inom cancervården, 7,5 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Vårtermin 2020 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

23 mars 2020

Slutar

7 juni 2020

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Dagtid, 50%, Distans

Antal obligatoriska träffar

1 st

Upplägg för distanskurs

Kursen har 1 sammankomst om 2 dagar på kursorten. För de nätburna inslagen behövs tillgång till dator med internetuppkoppling med 2.0 Mbit/s eller högre i båda riktningarna, ett usb-headset med mikrofon samt en webbkamera. Fast uppkoppling är alltid att föredra. Man kan även koppla upp sig på ett bibliotek eller lärcentrum.

Behörighetskrav

Sjuksköterskeexamen samt yrkesverksamhet som sjuksköterska motsvarande minst 12 månader heltid. Engelska B/Engelska 6 och Svenska B/Svenska 3 eller motsvarande. Undantag från språkkrav beviljas för den som har behörighetsgivande examen från svenskt universitet/högskola.
 

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp) Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Anmälningskod

UMU-37206

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 oktober 2019. Du kan inte längre anmäla dig.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Institutionen för omvårdnad