"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Kriminologi B

  • Antal högskolepoäng 30 hp
  • Nivå Grundnivå fortsättningskurs
  • Starttid Vårtermin 2025

Om kursen

Kursen avser att ge en utökad förståelse för kriminologins teoretiska grunder och metoder samt deras tillämpningar. Under kursen behandlas bland annat kulturella och kritiska perspektiv på brottslighet samt aktuell forskning om exempelvis organiserad brottslighet och kriminellas organisering. Kursen omfattar såväl kvantitativa som kvalitativa metoder för analys av kriminologiska frågeställningar. Ett övergripande mål med kursen är att ge studenterna fördjupad analytisk förmåga samt ökade färdigheter att uttrycka sig i tal och skrift samt kritiskt granska vetenskapliga texter.

Anmälan och behörighet

Kriminologi B, 30 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Vårtermin 2025 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

20 januari 2025

Slutar

8 juni 2025

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Dagtid, 100%

Behörighetskrav

22,5 hp från kursen Kriminologi A (30 hp), eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp) Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 46 500 kr. Total studieavgift: 46 500 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-22500

Anmälan

Du kan inte anmäla dig ännu. Anmälan öppnar 16 september 2024 klockan 13:00. Sista anmälningsdag är den 15 oktober 2024.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Sociologiska institutionen
Kontaktperson för kursen är:
Sociologiska institutionen