Hoppa direkt till innehållet
printicon

Kulturarv och hållbarhet

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp
  • Nivå Grundnivå
  • Studieform Distans
  • Starttid Hösttermin 2020

Om kursen

Kursens syfte är att ge teoretiska och metodologiska verktyg för att hantera frågor om hållbarhet och brukande av kulturarv, praktiskt såväl som teoretiskt. Med utgångspunkt från hållbarhetsbegreppet ger kursen ingång till förståelse för spänningsfältet mellan bevarande och brukande. Med bland annat utgångspunkt från det industrialiserade samhällets lämningar erbjuder kursens litteratur översikter för att bättre förstå hur teorier kan omsättas i konkret verksamhet på museer eller inom kulturarvsturism. Kursen belyser också aspekter på social hållbarhet i relation till historiebruk och bevarande. Kursen vänder sig till alla som arbetar med eller är intresserade av kulturarvsfrågor.

Anmälan och behörighet

Kulturarv och hållbarhet, 7,5 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2020 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

31 augusti 2020

Slutar

17 januari 2021

Studieort

Ortsoberoende

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Blandade tider, 25%, Distans

Antal obligatoriska träffar

Inga obligatoriska träffar

Antal övriga fysiska träffar

Inga

Upplägg för distanskurs

Undervisning på kursen sker via Internet. Kontakten mellan lärare och studenter sköts via en nätbaserad webbplattform. Detta innebär att de studerande måste ha tillgång till dator och Internet för att kunna fullgöra de i kursen ingående uppgifterna.

 

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg-Högskoleprov-Högskolepoäng

Anmälningskod

UMU-15802

Anmälan

Du kan inte anmäla dig ännu. Anmälan öppnar 16 mars 2020 klockan 13:00. Sista anmälningsdag är den 15 april 2020.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Institutionen för kultur- och medievetenskaper
Kontaktperson för kursen är:
Märit Simonsson