Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Kunskap och kommunikation - att utveckla läromiljöer för elever med intellektuell funktionsnedsättning

  • Antal högskolepoäng 15 hp

Om kursen

I kursen behandlas speciallärarens uppdrag när det gäller att självständigt och i samarbete med andra planera och genomföra undervisning för elever med intellektuell funktionsnedsättning. Vidare behandlas undervisning och kunskapsutveckling inom de ämnes/ämnesområden som ingår i kursplaner för grundsärskola, gymnasiesärskola och särskild utbildning för vuxna.

Kursen består av två moduler om vardera 7,5 hp. I den första modulen analyseras lärmiljöns betydelse för kommunikation med hjälp av teorier om språkutveckling och kommunikationssvårigheter samt sätts i relation till flerspråkighet. Även olika former av alternativ och kompletterande kommunikation behandlas och problematiseras. Arbetssätt och stödjande handlingsstrategier för specialpedagogisk verksamhet diskuteras i förhållande till teorier om lärande och undervisning.

Den andra modulen innefattar en orientering om och kritisk granskning av kartläggningsmaterial, undervisningsmaterial och programvaror för undervisning. Olika former för åtgärdsprogram och individuella utvecklingsplaner analyseras och diskuteras i förhållande till styrdokumentens mål. Kunskapsbedömning och betygssättning behandlas varvid elevens och vårdnadshavarens delaktighet i bedömningsprocessen också beaktas.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktpersoner för kursen är:
Helen Andersson, studievägledare