"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Kvinno- och familjehälsa I

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

Kursen omfattar barnmorskans sexuella och reproduktiva hälsoarbete med inriktning mot primärvård/barnmorskemottagning. Inom kursen behandlas den okomplicerade graviditetens medicinska, fysiologiska och psykosociala förlopp samt den hälsoövervakning som barnmorskor självständigt ansvarar för. Hälsorådgivning, stödjande samtal och samtal om abort riktat till kvinnor och deras partners inkluderas. Rådgivning kopplat till sexualitet, familjerådgivning och antikonception under livscykelns faser fördjupas. I kursen ingår verksamhetsförlagd utbildning (VFU) där studenter tränar sina kunskaper och färdigheter som innefattar graviditetsövervakning, gynekologisk hälsokontroll, preventivmedelsrådgivning till friska kvinnor samt dokumentation som ger underlag så att kvinnor kan erhålla en god och säker vård. En introducering av föräldraträffar sker. Introduktion av praktisk tillämpning i att sammanställa, och använda hälsoregister relevanta för verksamheten på en barnmorskemottagning samt att tolka resultaten utifrån olika perspektiv som exempelvis etik, genus och kultur.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Institutionen för omvårdnad