"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Kvinno- och familjehälsa II

  • Antal högskolepoäng 15 hp

Om kursen

Kursen omfattar fördjupade studier och självständig tillämpning inom barnmorskans arbete med inriktning mot sexuell och reproduktiv hälsa inom primärvård/barnmorskemottagning. I kursen behandlas den normala och komplicerade graviditetens fysiologiska, psykologiska och sociala förhållanden, graviditetens hälsoövervakning med tillhörande dokumentation samt kvinnans/parets behov av psykologiskt och socialt stöd under denna tid samt inför förlossning och föräldraskap. Information och rådgivning och applicering vid förskrivning av preventivmedel sker i dialog utifrån kvinnans/parets behov. Vidare fördjupas folkhälsofrågor, t ex våld, rökning, alkohol samt kost/motion där adekvat rådgivning sker i interaktion med kvinnan/paret. Information om och genomförande av lämpliga undersöknings- och provtagningstekniker vid misstanke om sexuellt överförbara infektioner och gynekologisk hälsokontroll/screening tränas självständigt. Kunskaper tillämpas genom att studenterna självständigt planerar och genomför förlossnings- och föräldraförberedande utbildning individuellt och i grupp. En skriftlig inlämningsuppgift kopplad till den verksamhetsförlagda utbildningen ingår, där ett valt perspektiv som exempelvis etik, klass, genus eller kultur presenteras.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Institutionen för omvårdnad