"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Läkemedelsanalytisk kemi

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

Kursen omfattar två moment, ett teoretiskt och ett praktiskt. I det teoretiska momentet som omfattar 5 hp behandlas först grundläggande moment som tex en översikt över de analytiska tekniker som används inom läkemedelsanalytisk kemi (gas-, vätske-, jon- och gelkromatografi, kapillärelektrofores och detekteringstekniker mass- och NMR-spektroskopi) och den teoretiska bakgrunden till kromatografi och separation. Kursen fokuserar sedan på vätskekromatografi med masspektrometri och hur denna metod används i olika applikationer som processkontroll, analyser av patientprover och i utvecklandet av nya läkemedel. Vidare ingår metodutveckling, kvalitetssäkring och GLP (Good Laboratory Practice). I det praktiska momentet, som omfattar 2.5 hp och kommer utföras på forskningslabb, ingår grundläggande vätskekromatografiska moment men också metodutveckling för analys av läkemedel, provupparbetning, studier av metaboliter, mm.Kursen ges på engelska om utländska studenter deltar.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Kemiska institutionen