"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Läkemedelsepidemiologi och hälsoekonomi

  • Antal högskolepoäng 6 hp

Om kursen

Kursen fokuserar på epidemiologisk och hälsoekonomisk metodik. I detta ingår läkemedelsanvändning ur ett läkemedelsepidemiologiskt perspektiv samt faktorer som påverkar, och metoder att mäta, läkemedelsanvändningen. Hälsoekonomidelen fokuserar på samhällets läkemedelskostnader, prissättning av läkemedel och läkemedelssubventionering samt hälsoekonomisk utvärdering av läkemedel och hälsoekonomisk studiedesign. I kursen ingår också kritisk granskning av vetenskapliga arbeten inom dessa områden.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)