Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 21 oktober 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Läs- och skrivutveckling med berättandet i fokus. För lärare i F-3 och 4-6

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp
  • Nivå Grundnivå fortsättningskurs
  • Studieform Distans
  • Starttid Vårtermin 2021

Om kursen

Barnets läs- och skrivutveckling efter det initiala stadiet. Berättande textsorter är fokus både för läsning, textsamtal och eget skrivande. Samspel mellan ord, ljud och bild behandlas. Didaktiska modeller för klassrumsarbete som främjar lusten att berätta och göra det på ett engagerande sätt studeras och prövas.

Kursen är lämplig för personer verksamma i F-3 och 4-6.

Anmälan och behörighet

Läs- och skrivutveckling med berättandet i fokus. För lärare i F-3 och 4-6, 7,5 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Vårtermin 2021 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

18 januari 2021

Slutar

6 juni 2021

Studieort

Ortsoberoende

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Blandade tider, 25%, Distans

Antal obligatoriska träffar

Inga obligatoriska träffar

Antal övriga fysiska träffar

Inga

Upplägg för distanskurs

Undervisningen är helt nätbaserad. Delar av kursen genomförs vid fasta tider, i övrigt är studietiden flexibel. Tillgång till dator krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna. För information om tekniska krav på datorutrustning och nätuppkoppling, se ’Tekniska krav för nätkurser’ på https://www.umu.se/student/sprakstudier/dokument/

Behörighetskrav

Univ: 10 hp svenska för lärare i F-3, eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp)

Anmälningskod

UMU-71933

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 oktober 2020. Du kan göra en sen anmälan via Antagning.se.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)