"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Läs- och skrivutveckling med berättandet i fokus. För lärare i F-3 och 4-6

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp
  • Nivå Grundnivå fortsättningskurs
  • Studieform Distans
  • Starttid Vårtermin 2024

Om kursen

Barnets läs- och skrivutveckling efter det initiala stadiet. Berättande textsorter är fokus både för läsning, textsamtal och eget skrivande. Samspel mellan ord, ljud och bild behandlas. Didaktiska modeller för klassrumsarbete som främjar lusten att berätta och göra det på ett engagerande sätt studeras och prövas.

Kursen är lämplig för personer verksamma i F-3 och 4-6.

Anmälan och behörighet

Läs- och skrivutveckling med berättandet i fokus. För lärare i F-3 och 4-6, 7,5 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Vårtermin 2024 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

15 januari 2024

Slutar

2 juni 2024

Studieort

Ortsoberoende

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Blandade tider, 25%, Distans

Antal obligatoriska träffar

3 st

Antal övriga träffar

8 st

Upplägg för distanskurs

Undervisningen är helt nätbaserad och all kommunikation sker via kursens lärplattform. I kursen ingår uppskattningsvis elva schemalagda träffar varav tre är obligatoriska seminarier, vilka genomförs dagtid via internet; i övrigt är studietiden flexibel. All kommunikation sker via kursens lärplattform. Tillgång till dator med bredbandsuppkoppling krävs för fullgörande av kursen. För information om tekniska krav på datorutrustning och internetuppkoppling, se ”Tekniska krav för nätkurser” på https://www.umu.se/student/sprakstudier/dokument/

Behörighetskrav

Univ: 7,5 hp svenska för lärare i F-3, eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp)

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 11 625 kr. Total studieavgift: 11 625 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-71927

Anmälan

Nu kan du anmäla dig. Du flyttas till Antagning.se. Sista anmälningsdag är den 16 oktober 2023.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)