Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 26 oktober 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Laserfysik

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

Kursens mål är att den studerande ska tillägna sig kunskaper om hur lasrar fungerar. Kursen behandlar atomers och molekylers växelverkan med ljus (absorption, emission och dispersion), samt koncept såsom Doppler-, kollisions-, och livstidsbreddning, optisk mättnad, populationsinversion, och optisk pumpning. Principen för laserresonatorer och lasring diskuteras i detalj, där fenomen såsom förstärkning, tröskelvillkor, effekt och frekvens ingår. Utbredning av laserljus med Gaussisk intensitetsprofil behandlas. Kursen behandlar vissa typer av lasrar i detalj, inkluderande kontinuerliga och pulsade, gas-, vätske- och fasta tillståndetslasrar.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Piotr Matyba