Hoppa direkt till innehållet

Ledarskap och ledarskapsutveckling A

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp
  • Nivå Grundnivå
  • Studieform Distans
  • Starttid Hösttermin 2017

Om kursen

Ledarskap handlar om att leda andra människor för att uppnå organisationens mål. En av förutsättningarna för att klara uppgiften som ledare är en förståelse för hur grupper utvecklas och hur medlemmarna samverkar inom gruppen och med andra grupper utanför organisationen. Ytterliggare en förutsättning är att kommunicera mål och krav till medarbetare, beställare och andra intressenter. Olika målbilder, grupputveckling och individuella olikheter skapar en dynamik som kräver att ledaren har en förståelse för sin egen roll, retorik, kommunikation, konflikthantering och ledarskap i olika situationer. Momentet avser att ge den studerande verktyg för att reflektera över sin egen ledarstil, samt utveckla en förståelse för de kritiska situationer som en ledare måste hantera.

Kursen ges via internet och inga fysiska träffar förekommer. Stor vikt kommer att läggas på kommunikation och interaktion mellan studenterna. Plattform för kursen blir Cambro som är en virtuell lärmiljö som brukas för utbildning där information och kommunikation möts via Internet. Kursen ges på svenska men stora delar av kursmaterialet är på engelska.

Kursen är p.g.a. sin specifika inriktning ej påbyggbar med eller utbytbar mot andra kurser/moment på A- eller B-nivå i företagsekonomi.
Kursen ges på halvfart (50 % studietakt) och vänder sig till personer med intresse för ledarskap eller som arbetar som ledare och vill fördjupa sitt kunnande inom området.

Hitta schema här ca en månad innan kursstart.

Anmälan och behörighet

Ledarskap och ledarskapsutveckling A, 7,5 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2017 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Hösttermin 2017, vecka 35

Slutar

Vecka 44, 2017

Studieort

Ortsoberoende

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Blandade tider, 50%, Distans via internet

Antal obligatoriska träffar

Inga obligatoriska träffar

Antal övriga fysiska träffar

Inga

Upplägg för distanskurs


Inför kursstarten kommer information om kursen att skickas till de antagna. Plattform för kursen blir Cambro som är en virtuell lärmiljö som brukas för utbildning där information och kommunikation möts via Internet. Ytterligare information, se Cambro: http://www.student.umu.se/om-cambro

För nya studenter kommer det att skickas ut information från Umeå universitet strax före terminsstart om hur du aktiverar ditt användarkonto för att få CAS inloggning, vilket är en förutsättning för att kunna gå kursen. För att aktivera ditt användarkonto följer du instruktionerna på webbsidan http://www.student.umu.se/cas-och-anvandarkonto/aktivering
Du som tidigare varit student vid Umeå universitet har då fått nödvändiga inloggningsuppgifter (till portalen, CAS-inloggning. Användarnam = förleden, 8 tecken före @, i din studentmailadress. Lösenord = det lösenord du har till din @student.umu.se-adress ).

Har du glömt lösenordet eller om problem uppstår fyller du i dina uppgifter i det kontaktformulär som finns på sidan www.student.umu.se/cas-och-anvandarkonto/aktivering, så kommer du att få hjälp att erhålla ditt användarkonto.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg-Högskoleprov-Högskolepoäng

Anmälningskod

UMU-24003

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 18 april 2017. Du kan inte längre anmäla dig.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Kontaktperson för kursen är: Studievägledare

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt personuppgiftslagen

Kursen ges av
Handelshögskolan