Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Ledarskap och ledarskapsutveckling A

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

Ledarskap handlar om att leda andra människor för att uppnå organisationens mål. En av förutsättningarna för att klara uppgiften som ledare är en förståelse för hur grupper utvecklas och hur medlemmarna samverkar inom gruppen och med andra grupper utanför organisationen. Ytterliggare en förutsättning är att kommunicera mål och krav till medarbetare, beställare och andra intressenter. Olika målbilder, grupputveckling och individuella olikheter skapar en dynamik som kräver att ledaren har en förståelse för sin egen roll, retorik, kommunikation, konflikthantering och ledarskap i olika situationer. Momentet avser att ge den studerande verktyg för att reflektera över sin egen ledarstil, samt utveckla en förståelse för de kritiska situationer som en ledare måste hantera.Kursen ges via internet och inga fysiska träffar förekommer. Stor vikt kommer att läggas på kommunikation och interaktion mellan studenterna. Plattform för kursen blir Cambro som är en virtuell lärmiljö som brukas för utbildning där information och kommunikation sker via Internet. Kursen ges på svenska men stora delar av kursmaterialet är på engelska.

Kursen är p.g.a. sin specifika inriktning ej påbyggbar med eller utbytbar mot andra kurser/moment på A- eller B-nivå i företagsekonomi.
Kursen ges på halvfart (50 % studietakt) och vänder sig till personer med intresse för ledarskap eller som arbetar som ledare och vill fördjupa sitt kunnande inom området.

Hitta schema här ca en månad innan kursstart.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Studievägledare