Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 5 maj 2021)

printicon

Ledarskap och organisation II

  • Antal högskolepoäng 15 hp
  • Nivå Avancerad nivå
  • Starttid Hösttermin 2021

Om kursen

Kursen inriktas mot genomförande av analyser av aktuell forskning inom ledarskaps- och organisationsområdet. Kursen innehåller en större uppgift där studenterna enskilt ska analysera aktuella artiklar och avhandlingar inom ett specifikt och eget valt område inom ledarskap och organisation. I detta vetenskapliga arbete kartläggs forskningsfronten och samhällsrelevanta forskningsproblem identifieras och studeras vidare. Forskningsfrontsanalyserna diskuteras utifrån samhälls- och forskningsrelevans, genom ett opponents- och försvarsförfarande. Kursen behandlar också internetbaserad informationssökning.

Efter genomgången kurs förväntas de studerande på ett fördjupat sätt kunna:
- analysera och värdera forskning inom något delområde av ledarskap och organisation,
- identifiera aktuella forskningsfrågor inom något delområde av ledarskap och organisation samt se utvecklingsbehov och föreslå utvecklingsvägar för området,
- skriftligt producera ett eget vetenskapligt arbete på avancerad nivå och muntligt försvara det,
- kritiskt granska och opponera på andras vetenskapliga arbeten.

Anmälan och behörighet

Ledarskap och organisation II, 15 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2021 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

30 augusti 2021

Slutar

1 november 2021

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Dagtid, 100%

Behörighetskrav

Ledarskap och organisation I 15 hp, Kvalitativ metod för samhällsvetenskaperna 7.5 hp, Kvantitativ metod för samhällsvetenskaperna 7.5 hp samt 15 hp inom det beteende-/samhällsvetenskapliga området med inriktning mot ledarskap och organisation. Samtliga behörighetsgivande kurser ska vara på avancerad nivå. Dessutom krävs EnB/6 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp) Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 23 250 kr. Total studieavgift: 23 250 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-26401

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 april 2021. Du kan göra en sen anmälan via Antagning.se.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Sociologiska institutionen
Kontaktperson för kursen är:
Sociologiska institutionen