"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Litteratur i livet

  • Antal högskolepoäng 30 hp

Om kursen

Litteratur i livet utgör den avslutande terminen på kandidatprogrammet för litteraturvetenskap och kreativt skrivande. Kursen innefattar dels tematiskt fördjupande moduler, vilka kan komma att varieras från år till år, dels en modul innefattande praktik eller arbete med ett litteraturvetenskapligt arbetsprov. Terminen avslutas med en kortare modul som syftar till att dela erfarenheter från programmet och dess sista termin, samt att blicka framåt mot studier på avancerad nivå och ett kommande yrkesliv.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktpersoner för kursen är:
Maria Löfgren, Studieadministratör