"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Litteratur i praktiken I

  • Antal högskolepoäng 30 hp

Om kursen

Under kursen tillämpas litteraturhistoriska och teoretiska kunskaper i praktiska sammanhang. Kursen innehåller en omvärldsanalys där de litteraturvetenskapliga perspektiven och frågeställningarna sätts i relation till relevanta samhällskontexter, institutioner och yrkesområden. Förutsättningarna för litteraturkritik, essäistik, kulturdebatt, läsning och berättande i det nya medielandskapet undersöks. Kunskap om kritikens och essäistikens historia, och den moderna litteraturkritikens genrer och publiceringsformer kombineras med praktiska övningar där studenten undersöker och skriver kritik och essäistik. Det redaktionella arbetets förutsättningar studeras och kunskap om redigering, textrespons- och bearbetning praktiseras fortlöpande.

Undervisningen bedrivs genom föreläsningar, seminarier och gruppövningar.  Kursens fjärde moment består av ett litterärt projekt som bearbetar kursens teoretiska och historiska perspektiv. Kursen utgör termin 3 på Programmet för litteraturvetenskap och kreativt skrivande.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Institutionen för kultur- och medievetenskaper
Kontaktperson för kursen är:
Maria Löfgren