Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Magisteruppsats i konst- och bildvetenskap

  • Antal högskolepoäng 30 hp

Om kursen

Kursen ger en fördjupad orientering i och kunskaper om ämnet konst- och bildvetenskap. I kursen ingår att under handledning skriva ett självständigt vetenskapligt examensarbete i konst- och bildvetenskap, där teoretiska och metodologiska aspekter relateras till det tema som studenten har valt i samråd med kursansvarig. Uppsatsämnet inriktas på en avgränsad konstvetenskaplig problemställning, där studenten ansvarar för insamlandet av adekvat källmaterial, diskuterar material och metod samt definierar de teoretiska fält som kan komma till användning. Kursen utgör ett examensarbete för en magisterexamen i konst- och bildvetenskap.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktpersoner för kursen är:
Studieadministratör, Elin Manker, Studieadministratör