"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Mark, Vatten och Avlopp

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar markanläggning samt vatten- och avloppsteknik.

Mark behandlar grunderna inom jordartslära, markuppbyggnad, grundförstärkningsmetoder, marköverbyggnader, schaktning samt tjäle i mark.

Vatten- och avloppsteknik behandlar grunderna inom vattnets kretslopp, ledningsbyggande, dimensionering och projektering av VA-ledningar, tjäl- och frostisolering av VA, vattenförsörjning samt avloppsrening.  

I kursen ingår ett projektarbete där de studerande i projektgrupp skall göra en fördjupning inom ett delområde eller en frågeställning inom ämnet Mark eller VA. I projektdelen ingår granskning av en annan grupps arbete. Fördjupningsarbetet skall godkännas av läraren.

Kursen är uppdelad i två moduler:

1. Teori, 6 hp (Theory, 6 ECTS)

2. Projekt, 1.5 hp (Project, 1.5 ECTS)

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)