Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 21 oktober 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Masteruppsats i nationalekonomi II

  • Antal högskolepoäng 15 hp

Om kursen

Syftet med kursen är att tillämpa ekonomisk teori och metoder för att lösa ett ekonomiskt problem. Tyngdpunkten ligger i att utveckla den analytiska förmågan. Inom ramen för detta ryms formulering och strukturering av ett problem, val av analysens tonvikt etc. Därtill avser kursen att utveckla studentens färdigheter i att kritiskt granska och bedöma forskningsrapporter. En väsentlig del av kursen är att skriva en vetenskaplig uppsats som uppfyller kraven ovan.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Nationalekonomi, Handelshögskolan
Kontaktperson för kursen är:
Studievägledare