"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Masteruppsats, tredje året

  • Antal högskolepoäng 15 hp

Om kursen

I kursen ges den studerande möjlighet att tillämpa kunskap och färdigheter som inhämtats under den folkhälsovetenskapliga utbildningens övriga kurser, inklusive uppsatsarbetet under det första året. Avsikten är att den studerande skall tränas i förmågan att genomföra ett självständigt vetenskapligt arbete. Masteruppsatsen kan vara en litteraturöversikt, en empirisk studie eller ett studieprotokoll. Efter avslutad kurs skall studenten kunna: självständigt planera, genomföra och redovisa ett vetenskapligt arbete i form av en uppsats; kritiskt granska och opponera på ett motsvarande arbete.

Uppsatsarbetet introduceras under höstterminen. Studenten får tillfälle att i grupp med lärare och andra studenter diskutera val av ämne och problem för uppsatsen. Handledare för studentens uppsatsarbete utses också under höstterminen eller tidig vårtermin. I huvudsak genomförs sedan uppsatsarbetet under vårterminen. Uppsatsen redovisas vid ett seminarium under den andra delen av vårterminen. Studenten ska också fungera som opponent på en annan uppsats som på detta sätt läggs fram till granskning.

Obligatorisk närvaro gäller vid alla uppsatsseminarier under studentens sista programtermin. Uppsatsen revideras efter synpunkter framkomna under seminariet, och den reviderade versionen är grund för betygsättning.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Angelica Johansson