"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Matematik 1 för grundskolans årskurs 4-6

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

I kursen behandlas sådan matematik som har relevans för lärare som undervisar i grundskolan. Kursen behandlar reella tal och dess egenskaper, olika talsystem och egenskaper hos dessa med fokus på det decimala talsystemet. Vidare behandlas tal i procentform, bråk och decimalform samt räkneregler och metoder för aritmetiska beräkningar. På kursen behandlas även variabelbegreppet och enkla algebraiska ekvationer samt metoder för att lösa dessa. Dessutom behandlas enklare funktioner med fokus på linjära funktioner. Avslutningsvis behandlas egenskaper för polygoner och Pythagoras sats. 

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Studievägledare Lars-Daniel Öhman