Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 28 oktober 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Matematikundervisning med IT

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp
  • Nivå Avancerad nivå
  • Studieform Distans
  • Starttid Hösttermin 2020

Om kursen

Många elever i Sverige har idag en egen bärbar dator eller läsplatta i skolan (1-1-klassrum). Detta tillsammans med utvecklingen av läranderesurser på nätet, dynamiska programvaror för visualisering och kreativ problemlösning förändrar förutsättningarna för undervisning och lärande i matematik.  
 
Kursen syftar till att öka lärares förståelse för och förmåga att använda IT i undervisningen. Kursen behandlar frågor som: Hur kan de förmågor som framhålls i kursplanerna i matematik adresseras i ett IT-klassrum? Vilka är de normer som gäller i ett matematikklassrum där IT används? Hur skapas en didaktisk design där eleven använder IT till stöd för sin kunskaps- och färdighetsutveckling? Kursen fokuserar på högstadiet och gymnasiet.

Anmälan och behörighet

Matematikundervisning med IT, 7,5 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2020 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

31 augusti 2020

Slutar

17 januari 2021

Studieort

Ortsoberoende

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Blandade tider, 25%, Distans

Antal obligatoriska träffar

Inga obligatoriska träffar

Antal övriga fysiska träffar

Inga

Upplägg för distanskurs

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och laborationer. Under kursen används en nätbaserad lärmiljö för handledning, diskussion och distribution av kursmaterial. Kursdeltagarna skall ha tillgång till internetansluten dator. Kursen genomförs med stöd av fri programvara. Examination sker fortlöpande med bl.a. inlämningsuppgifter, seminarier eller skriftliga redovisningar. Betyg på hela kursen utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar.

Behörighetskrav

Lärarexamen i matematik för åk 7-9 eller gymnasiet, med minst 60 hp matematik och/eller matematikdidaktik. Svenska och engelska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp)

Anmälningskod

UMU-63002

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 april 2020. Du kan inte längre anmäla dig.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktpersoner för kursen är:
Christina Sander Nordin, studieadministratör