Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Matematikundervisning med IT

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp
  • Nivå Avancerad nivå
  • Studieform Distans
  • Starttid Hösttermin 2022

Om kursen

I kurs- och ämnesplaner i matematik beskrivs att elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digitala verktyg för att lösa problem och fördjupa sina kunskaper i matematik.  
Detta tillsammans med allt fler elever har tillgång till egen dator eller läsplatta, utvecklingen av dynamiska programvaror för visualisering och kreativ problemlösning och läranderesurser på nätet, förändrar förutsättningarna för undervisning och lärande i matematik.  
 
Kursen syftar till att öka lärares förståelse för, och förmåga att använda IT i undervisningen. Kursen behandlar frågor som: Hur kan de förmågor som framhålls i kursplanerna i matematik adresseras i ett IT-klassrum? Vilka är de normer som gäller i ett matematikklassrum där IT används? Hur skapas en didaktisk design där eleven använder IT till stöd för problemlösning och utveckling av matematisk förståelse? Kursen fokuserar matematiken på högstadiet och gymnasiet.

Anmälan och behörighet

Matematikundervisning med IT, 7,5 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2022 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

29 augusti 2022

Slutar

15 januari 2023

Studieort

Ortsoberoende

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Blandade tider, 25%, Distans

Antal obligatoriska träffar

Inga obligatoriska träffar

Upplägg för distanskurs

Undervisningen sker helt på distans i form av inspelade föreläsningar, digitala gruppdiskussioner och individuella uppgifter (praktiska och teoretiska). Under kursen används en nätbaserad lärmiljö för handledning, diskussion och distribution av kursmaterial. Kursdeltagarna skall ha tillgång till internetansluten dator. Kursen genomförs med stöd av fri programvara. Examination sker fortlöpande med bl.a. inlämningsuppgifter, gruppdiskussioner och skriftliga redovisningar. Betyg på hela kursen utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar.

Behörighetskrav

Lärarexamen i matematik för åk 7-9 eller gymnasiet, med minst 60 hp matematik och/eller matematikdidaktik. Svenska och engelska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp)

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 11 625 kr. Total studieavgift: 11 625 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-63002

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 19 april 2022. Du kan göra en sen anmälan via Antagning.se.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktpersoner för kursen är:
Christina Sander Nordin, studieadministratör