"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Matematisk modellering

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

Matematiska modeller används i många sammanhang för att beskriva system, undersöka frågeställningar och lösa olika problem. Detta görs genom att den del av omvärlden man är intresserad av omformuleras till en matematisk modell. Genom att beskriva verkliga fenomen i termer av matematik kan matematiska verktyg och metoder användas för att systematiskt analysera egenskaper och frågeställningar inom allt från fysikaliska och tekniska system till ekonomiska och samhällsvetenskapliga processer.

 

I kursen tränas på att skapa matematiska modeller för att analysera verkliga frågeställningar. Modellerna implementeras i lämpliga programvaror och algoritmer konstrueras för att genomföra beräkningar och simuleringar. Resultaten och lösningarna från analyserna kopplas sedan tillbaka till frågeställningen och sitt ursprungliga sammanhang.

 

I kursen kombineras kunskaper från tidigare kurser och studenten får träning i att tillämpa teorin från dessa. Dessutom ger kursen ökade färdigheter i att lösa problem på ett strukturerat sätt och studenten får även en inblick i hur matematiska modeller används inom olika branscher.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Studievägledare Lars-Daniel Öhman