Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Medier, kommunikation och hållbar utveckling

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp
  • Nivå Avancerad nivå
  • Studieform Distans
  • Starttid Vårtermin 2022

Om kursen

Kursen handlar om medier, kommunikation och journalistik och deras betydelse för en mer hållbar utveckling i samhället, såväl lokalt som globalt. Kursens övergripande syfte är att dels erbjuda en bred kunskapsbas av relevanta teoretiska perspektiv på området, dels visa exempel på medier, kommunikation och journalistik vars syfte är att främja hållbar utveckling och social förändring. Studenterna övar också sin förmåga att tillämpa kunskaperna i såväl kritisk analys som egen kommunikationsplanering inom ett avgränsat område som de själva väljer. Fördjupningen bör relatera till FN:s mål för hållbar utveckling och till en inriktning mot medier, kommunikation, journalistik eller medborgarengagemang.

Kursen är en profilkurs vid Humanistiska fakulteten.

Anmälan och behörighet

Medier, kommunikation och hållbar utveckling, 7,5 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Vårtermin 2022 Visa tillfällen för efterkommande termin

Startar

17 januari 2022

Slutar

5 juni 2022

Studieort

Ortsoberoende

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Blandade tider, 25%, Distans

Antal obligatoriska träffar

Inga obligatoriska träffar

Antal övriga träffar

Inga

Behörighetskrav

Filosofie kandidatexamen om 180 hp eller 90 hp inom ett huvudområde varav minst 15 hp utgörs av ett självständigt examensarbete. Engelska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp)

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 11 625 kr. Total studieavgift: 11 625 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-15507

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 oktober 2021. Du kan inte längre anmäla dig.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Institutionen för kultur- och medievetenskaper
Kontaktpersoner för kursen är:
Annika Egan Sjölander, Studieadministratör