"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Miljökonsekvensbeskrivning

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp
  • Nivå Grundnivå fortsättningskurs
  • Starttid Vårtermin 2023

Om kursen

Kursen behandlar verktyget miljökonsekvensbeskrivningar, MKB. Begrepp, metodik och historik behandlas samt anknytningen till Miljöbalken och Plan- och bygglagen. MKB-processen och MKB-dokument granskas kritiskt med avseende på miljömässiga och demokratiska krav på öppenhet och kvalitet. Myndigheters och andra aktörers roll i MKB-arbete studeras närmare, liksom hur MKB kan integreras i samhällsplaneringen.

Anmälan och behörighet

Miljökonsekvensbeskrivning, 7,5 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Vårtermin 2023 Visa tillfällen för efterkommande termin

Startar

16 januari 2023

Slutar

15 februari 2023

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Dagtid, 100%

Behörighetskrav

Univ: Två års högskolestudier (120hp) inom miljö- och hälsoskydd, miljövetenskap, naturvetenskap eller motsvarande kunskaper.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp) Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 17 850 kr. Total studieavgift: 17 850 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-59106

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 17 oktober 2022. Du kan inte längre anmäla dig.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Kerstin Abbing