"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Modellering och simulering

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp
  • Nivå Avancerad nivå
  • Starttid Hösttermin 2024

Om kursen

Kursen är indelad i fyra delar som tillsammans syftar till att ge väsentliga kunskaper för modellering och simulering för fysiker. Del 1 är en introduktion till dynamiska system. Vi kommer bland annat att analysera Lotka-Volterra och Lorentz-ekvationer, med fokus på fixpunkter och tidsutveckling. I samband med modeller i diskret tid introduceras även perioddubbling, bifurkation och kaos. I del 2 tillämpar vi kunskaperna från till del 1 för att introducera sjukdomsspridning på nätverk. Dessa nätverk kan representera flygrutter mellan städer eller sociala kontakter mellan människor. I del 3 introducerar vi stokastiska simuleringsmetoder som Langevindynamik, Brownsk rörelse (diffusion) och Monte Carlo metoder där implementeringen tar sin utgångspunkt i deterministisk molekyldynamik. I del 4 ger vi en kort introduktion till Machine Learning. Vi fokuserar främst på tillämpningar utifrån givna träningsdataset, exempelvis klassificeringsproblem.

Anmälan och behörighet

Modellering och simulering, 7,5 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2024 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

2 september 2024

Slutar

31 oktober 2024

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Dagtid, 50%

Behörighetskrav

Tidigare högskolestudier om minst 90 högskolepoäng inklusive Endimensionell analys 1, 7,5 hp, Endimensionell analys 2, 7,5 hp, Linjär algebra, 7,5 hp, Statistik för tekniska fysiker, 6 hp, Programmeringsteknik med C och Matlab, 7,5 hp, samt Teknisk beräkningsvetenskap I, 4,5 hp, eller motsvarande. Engelska och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier. Krav på svenska gäller endast om utbildningen ges på svenska.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp) Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 17 850 kr. Total studieavgift: 17 850 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-53009

Anmälan

Du kan inte anmäla dig ännu. Anmälan öppnar 15 mars 2024 klockan 13:00. Sista anmälningsdag är den 15 april 2024.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Institutionen för fysik
Kontaktperson för kursen är:
Ludvig Lizana