"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Molekylär spektroskopi och diffraktion

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp
  • Nivå Grundnivå fortsättningskurs
  • Starttid Hösttermin 2024

Antagen till kursen

Här hittar du allt du behöver veta innan kursen startar.

Om kursen

Avsnittet Molekylär spektroskopi fokuserar främst på sådan information som erhålls via optiskt spektroskopi, och då främst infraröd (IR) eller ramanspektroskopi. Dessa metoder ger information of atomernas rörelser inom molekyler samt elektronernas övergångar mellan orbitaler. Som student kommer du därför att lära dig att använda olika centrala symmetri-begrepp samt gruppteori för att på en grundläggande nivå kunna tolka IR och Ramanspektra, samt för att kunna konstruera och använda molekylorbital-diagram för polyatomiska molekyler, som kan användas för att förutsäga elektroniska övergångar i molekyler med s, p samt d-orbitaler.

Avsnittet Diffraktion behandlar grundläggande kristallografi, vilket används för att erhålla information om atomers struktur i fasta material. Detta då kristallina material har atomer vars positioner är periodiskt ordnade, vilket ger upphov till diffraktionsmönster då de bestrålas av tex röntgenvågor, elektroner eller neutroner. Eftersom diffraktionsmönster eller så kallade diffraktogram, är beroende av både vilka grundämnen samt atomernas positioner i ett kristallint material, är olika diffraktionstekniker mycket användbara för att analysera fasta ämnens molekylära struktur.

Kursen ges på engelska om önskemål finnes.

Anmälan och behörighet

Molekylär spektroskopi och diffraktion, 7,5 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2024 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

2 september 2024

Slutar

1 oktober 2024

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Dagtid, 100%

Behörighetskrav

Univ: Kemins grunder, 15 hp, eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp) Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 17 850 kr. Total studieavgift: 17 850 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-56010

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 april 2024. Du kan göra en sen anmälan via Antagning.se.

Startar

2 september 2024

Slutar

1 oktober 2024

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Dagtid, 100%

Behörighetskrav

Univ: Kemins grunder, 15 hp, eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp) Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 17 850 kr. Total studieavgift: 17 850 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-F5601

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 januari 2024. Du kan inte längre anmäla dig.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
André Ohlin