"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Naturorienterande ämnen och teknik för lärare åk 4-6

  • Antal högskolepoäng 30 hp
  • Nivå Grundnivå fortsättningskurs
  • Studieform Distans
  • Starttid Hösttermin 2023

Om kursen

I kursen studeras ämnena kemi, biologi, fysik och teknik för att få en sammanhållen förståelse för världen och mänsklig aktivitet. Människans roll i lokala och globala ekosystem bearbetas liksom de globala målen och genusfrågor relaterade till undervisning i naturvetenskap och teknik. Utomhuspedagogik och undersökande arbetssätt såsom laborationer och experiment praktiseras för att konkretisera abstrakta samband och samtidigt upptäcka och utforska närmiljön. Innehållet i utomhuspedagogiken och teknik samt hållbarhetsfrågor öppnar upp för möjligheter att behandla bemötande av elever i behov av särskilt stöd och arbetssätten ger även möjligheter till inkludering för nyanlända och elever med olika kulturell bakgrund.

Bedömning och provkonstruktion behandlas med särskild tonvikt på elevers kunskaper, svårigheter och intressen i relation till nationella och internationella utvärderingar. Ämnesdidaktik integreras i de olika ämnena för att utveckla undervisningskompetens. Kompetensen används för att ta fram praktiska övningar och experiment som genomförs med elever. Relevant forskning och gällande läroplan används igenom hela kursen.

I kursen bearbetas hur lärare kan samla in och tolka information och baserat på information dra slutsatser om elevers lärande och utveckling. Syftet med dessa bedömningar är att genom formativ bedömning stödja elevers lärande samt genom formativ bedömning på ett tillförlitligt  och likvärdigt sätt kunna utöva betygssättning. Ämnesövergripande arbete tillämpas för att utveckla temaarbete och utveckla undervisningskompetensen  

I kemidelen behandlas materiens byggnad, faser och fasövergångar och kemiska reaktioner och ämnen viktiga för att förstå vardagsliv och miljö. Vidare studeras kemisk bindning och krafter mellan molekyler. Även egenskaper hos molekyler som bygger upp levande organismer ingår.

I biologidelen behandlas ekologi, organismer, olika cellers uppbyggnad och funktion, evolution och genetik. Biologin avslutas med människokroppens uppbyggnad och funktion samt sexualitet och relationer. 

I fysikdelen behandlas astronomi, krafter och rörelselagar, elektricitet och magnetism. Vidare studeras ljud och akustik, ljus och optiska instrument samt enkla väderfenomen. Energiöverföring och energianvändning i vardagslivet samt dess påverkan på miljön tas också upp.

 

I teknikdelen behandlas teknikhistoria, vardagsteknik i hemmet och samhället, mekanismer, tekniska system, programmering, vanliga material samt hållfasta och stabila konstruktioner. Tekniken behandlar också problemlösning och kritiskt tänkande i tekniska sammanhang.

Anmälan och behörighet

Naturorienterande ämnen och teknik för lärare åk 4-6, 30 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2023 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

28 augusti 2023

Slutar

2 juni 2024

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Dagtid, 50%, Distans

Antal obligatoriska träffar

3 st

Upplägg för distanskurs

Kursen är en kombinerad distans- och campuskurs med tre sammankomster om vardera två dagar (totalt 6 dagar) på campus.

Undervisningen bedrivs i form av seminarier, laborationer, exkursioner, workshops och gruppövningar vid obligatoriska träffar.

Undervisningen är till stor del nätbaserad. Tillgång till dator krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna.

Behörighetskrav

Univ: 'Att vara grundlärare (VFU)' 1,5 hp eller motsvarande, 'Att undervisa i 4-6 (VFU)' 6,0 hp eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp)

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 63 100 kr. Total studieavgift: 63 100 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-61602

Anmälan

Nu kan du anmäla dig. Du flyttas till Antagning.se. Sista anmälningsdag är den 17 april 2023.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik
Kontaktperson för kursen är:
Helena Westman