"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Omvårdnad i olika livsfaser del I

  • Antal högskolepoäng 30 hp

Om kursen

Kursen tar genomgående upp sjuksköterskans ansvar för omvårdnad relaterat till olika livsfaser, från livets början till den åldrande personen, utifrån Modell för omvårdnad. Personcentrerad omvårdnad, att vara patient, att vara beroende av vård, multisjuklighet, informatik, relevanta lagar och författningar samt intersektionella perspektiv ingår. Kursen innehåller fem veckor verksamhetsförlagd utbildning (VFU) med efterföljande yrkesmässig handledning i omvårdnad (YHIO).

Kursen omfattar; Grundläggande patofysiologi med särskilt fokus på vanligt förekommande tillstånd/sjukdomar som påverkar celler och vävnader, nervsystemet, sinnena, endokrina/autonoma systemet, cirkulationssystemet, andningssystemet, njurarna/urinvägarna och syrabas-regleringen, matspjälkningssystemet, omsättning av kolhydrater, protein och fett, skelettet, musklerna, reproduktionssystemet samt läkemedelshantering; Omvårdnad vid ovanstående tillstånd/sjukdomar inkluderande teamarbete, pre- och postoperativ omvårdnad, nutrition, smärta och smärtbehandling samt interaktion med personer med kommunikationssvårigheter; Teamträning, S-hjärt-lungräddning på barn (S-HLR barn) samt klinisk färdighetsträning med anknytning till respiration, cirkulation, nutrition, hälsoparametrar och smärtlindring; Grundläggande epidemiologi och folkhälsa, särskilt förändringar och skillnader i individuell hälsa och folkhälsa samt olika former av folkhälsoarbete med särskilt fokus på preventionsformer; Normal graviditet och förlossning; Tecken på psykisk ohälsa relaterat till individ och familj inkluderande risk-, vålds- och olyckspanoraman, beroendeproblematik, konventionen om barns rättigheter, hälsostöd, egenvård och e-hälsa.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Institutionen för omvårdnad
Kontaktperson för kursen är:
Institutionen för omvårdnad