"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Omvårdnad med inriktning mot anestesisjukvård och anestesiologi

  • Antal högskolepoäng 15 hp

Om kursen

Kursen innehåller fördjupade studier i omvårdnad inom anestesisjukvård till patienter med olika sjukdomstillstånd. I kursen ingår två veckors (3 hp) verksamhetsförlagd utbildning. Den fria luftvägen, olika ventilationssätt och risker som är av betydelse vid etablering av fri luftväg behandlas liksom positionering av patient på operationsbord, infektionsprevention och hygien. Kroppens reaktioner på anestesiologiska läkemedel studeras. I kursen ingår övervaknings- och behandlingsstrategier till svårt sjuk patient, specifik farmakologi samt katastrofmedicin och medicinsk teknik inom verksamhetsområdet. Kursen innehåller även studier i patientsäkerhet, teamarbete, ledarskap, kommunikation och etik samt moment i systematiskt omhändertagande. Aspekter på intersektionalitet och rätt till lika vård behandlas i relation till kursens innehåll. Författningar som styr verksamheten behandlas.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Institutionen för omvårdnad