"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Operativsystem

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp
  • Nivå Grundnivå fortsättningskurs
  • Starttid Vårtermin 2025

Om kursen

Målet med kursen är att introducera studenterna till hur moderna operativsystem är uppbyggda. Både praktiska och teoretiska aspekter av operativsystem kommer att studeras. Kursen kommer att omfatta 5 huvudteman, nämligen

Tema 1: Introduktion

Denna modul kommer att ge en övergripande beskrivning av moderna operativsystem.

Tema 2: kärnor och processer

Introducerar studenterna till design och implementation av de olika delarna i moderna operativsystem.

Tema 3: samtidighet/parallellitet, synkronisering och schemaläggning

Denna modul behandlar trådar och semantiken för samtidighet, synkronisering av flertrådade program, dödlägen, raceförhållanden, schemaläggning av processorer och andra relaterade områden.

Tema 4: minneshantering

Den fjärde modulen omfattar områden som anknyter till minne, adressöversättningsmekanismer i maskin- och programvara, caching och virtuellt minne.

Tema 5: I / O och filsystem

Denna modul introducerar "the File system abstraction", olika lagringsenheter och filsystem

Anmälan och behörighet

Operativsystem, 7,5 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Vårtermin 2025 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

20 januari 2025

Slutar

24 mars 2025

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Dagtid, 50%

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs 60 hp i huvudområdet datavetenskap eller 2 års studier i båda fallen inkluderande goda kunskaper i programmeringspråket C inklusive att arbeta med trådad programmering samt kunskaper och erfarenheter av att programmera direkt mot ett operativsystem. Dessa kunskaper fås av kursen Systemnära programmering 7.5hp eller motsvarande kunskaper.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp) Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 17 850 kr. Total studieavgift: 17 850 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-57325

Anmälan

Du kan inte anmäla dig ännu. Anmälan öppnar 16 september 2024 klockan 13:00. Sista anmälningsdag är den 15 oktober 2024.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)