"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Populärkulturens estetik och politik

  • Antal högskolepoäng 15 hp

Om kursen

Kursen belyser begreppet populärkultur från skilda teoretiska och historiska perspektiv. I en första modul ges en bild av populärkulturens reception och skiftande estetiska, mediala och politiska betingelser med primärt fokus på det europeiska 1900-talet. I en andra modul utförs en självständig vetenskaplig undersökning med syfte att fördjupa sig i något av kursens ämnen.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Studieadministratör