Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 6 augusti 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Populärvetenskap - historia, teori, praktik

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp
  • Nivå Avancerad nivå
  • Studieform Distans
  • Starttid Vårtermin 2020

Om kursen

I den här kursen får studenterna inblick i ett dynamiskt och interdisciplinärt forskningsfält – vetenskapskommunikation – där frågor om populärvetenskapens historia, medialiseringen av vetenskap, allmänhetens kunskap om och engagemang i vetenskapliga frågor, samt betydelsen och värdet av effektiva kommunikationsstrategier, undersöks och beforskas. Kursens övergripande mål är att ge studenterna de kunskaper, analytiska förmågor och praktiska färdigheter som behövs för att utveckla en kritisk förståelse av vetenskapskommunikationens roll i samhället, både förr och nu, och för att kunna göra välgrundade val om hur den publika vetenskapen bäst kan utformas.

Anmälan och behörighet

Populärvetenskap - historia, teori, praktik, 7,5 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Vårtermin 2020 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

25 mars 2020

Slutar

7 juni 2020

Studieort

Ortsoberoende

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Blandade tider, 50%, Distans

Antal obligatoriska träffar

Inga obligatoriska träffar

Antal övriga fysiska träffar

Inga

Behörighetskrav

90 hp kurser i idéhistoria, eller kandidatexamen om 180 hp, eller motsvarande. En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska).

Urval

Högskolepoäng

Anmälningskod

UMU-16503

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 oktober 2019. Du kan inte längre anmäla dig.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)