"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Pre- och intrahospital omvårdnad

  • Antal högskolepoäng 6 hp

Om kursen

Kursen innehåller studier med fokus på omvårdnad av patienter och närstående pre- och intrahospitalt. Kursen behandlar även teoribildningar för systematiskt omhändertagande och klinisk bedömning av patienter för att kunna utföra omvårdnadsåtgärder utifrån vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter. Även mänskliga rättigheter och jämlik vård behandlas i kursen. Vidare innehåller kursen avancerad hjärt- och lungräddning (A-HLR) och strukturerad kommunikation enligt Situation Bakgrund Aktuellt Rekommendation (SBAR).

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Institutionen för omvårdnad