"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Problemlösning och matematiska resonemang

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp
  • Nivå Grundnivå fortsättningskurs
  • Starttid Vårtermin 2024

Antagen till kursen

Här hittar du allt du behöver veta innan kursen startar.

Om kursen

Kursen ges för studenter som går på Ämneslärarprogrammet eller som har för avsikt att ta ut en lärarexamen. Kursen ges också för verksamma lärare i fortbildningssyfte.

Kursen behandlar olika aspekter av problemlösning inom matematikområdet. Kursen inleds med en introduktion till teoretiska ramverk som en grund för fördjupade analyser av olika aspekter av problemlösning. Dessa tillämpas sedan som en grund för att reflektera över problemlösningsprocessen. Den egna problemlösningsförmågan tränas genom varierade problem från olika matematikområden, där fokus ligger på problem som kräver viss ämnesfördjupning. Härigenom övas även ett undersökande arbetssätt vilket ger en viss inblick i hur forskningsverksamhet i matematikämnet bedrivs.

I kursen ingår bruk av olika digitala hjälpmedel och programmering, både för själva problemlösandet och för effektiv och tydlig kommunikation av lösningar och förda resonemang. I anslutning till detta behandlas muntlig och skriftlig presentation av matematiska resonemang och bevis. Behandlingen av problemlösning fördjupas sedan genom analys av givna lösningsförslag med avseende på korrekthet, men även med avseende på framåtsyftande återkoppling på ofullständiga eller felaktiga lösningsförslag. Slutligen övas förmågan att konstruera uppgifter med problemlösningskaraktär genom tillämpning av befintliga ramverk och modifikation av givna uppgifter.

Anmälan och behörighet

Problemlösning och matematiska resonemang, 7,5 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Vårtermin 2024 Visa tillfällen för efterkommande termin

Startar

15 februari 2024

Slutar

19 mars 2024

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Dagtid, 100%

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs 30 hp inom ämnesområdet matematik inkluderande algebra, geometri, talteori och analys eller motsvarande kunskaper.

Urval

Platsgaranti

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 17 850 kr. Total studieavgift: 17 850 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-75806

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 16 oktober 2023. Du kan göra en sen anmälan via Antagning.se.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Studievägledare Lars-Daniel Öhman