Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 11 maj 2021)

printicon

Professionell utveckling 3 för Psykologprogrammet

  • Antal högskolepoäng 6 hp

Om kursen

Kursens syfte är att studenterna ska tillägna sig grundläggande färdigheter i att förbereda och leda manualiserad gruppbehandling. Kursen innehåller också teori om krisreaktioner och praktiska övningar i krishantering samt träning i att utvärdera kvalitet i test- eller utvärderingsprocedur. Kursen bygger på de kunskaper och färdigheter som erhållits tidigare på psykologprogrammet. Denna kurs lägger fokus på fördjupade kunskaper och färdigheter i att leda och bemöta personer i grupp. Studenterna tränas i samtal och samarbete med kollegor.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)