"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Riskanalys inom strålbehandling

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp
  • Nivå Avancerad nivå
  • Starttid Vårtermin 2024

Antagen till kursen

Här hittar du allt du behöver veta innan kursen startar.

Om kursen

Kursen genomförs i projektform. Genom självstudier, handledning, intervjuer och deltagande vid de olika momenten somingår i strålbehandling göra en riskanalys av strålbehandlingskedjan. I riskanalysen ingår riskanalys av informations- ocharbetsflöden samt analys av data för kalibrering av en linjäraccelerator.

Arbetet kommer att ta sin utgångspunkt i den befintliga organisationen på strålterapiavdelningen. Studenterna förväntasidentifiera de olika informationskällorna, informationstolkarna och befintliga kontrollmekanismerna. Denna informationsammanställs på ett strukturerat sätt och analyseras. Kursen innehåller ett antal föreläsningar som ger en introduktion tillde riskanalysverktyg som används frekvent inom sektorn. Tyngdpunkten läggs på Fault Tree Analysis (FTA) och ActionError Analysis (AEA).

Målet är att bedöma relevansen och tillräckligheten hos de kontrollmekanismer som finns implementerade idag och föreslåkompletteringar.

Anmälan och behörighet

Riskanalys inom strålbehandling, 7,5 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Vårtermin 2024 Visa tillfällen för efterkommande termin

Startar

20 mars 2024

Slutar

13 september 2024

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Kan eventuellt ges på engelska

Studieform

Dagtid, 33%

Behörighetskrav

Univ: Strålningsdosimetri (5RA008, 15 hp), Röntgenteknik (5RA009, 7,5 hp), Strålningsbiologi och strålskydd (5RA010, 7,5 hp), Tillämpad dosimetri (5RA021, 5 hp) och Radioterapi (5RA022, 5 hp) eller motsvarande. De två senaste kurserna (5RA021 och 5RA022) kan med fördel läsas parallellt med denna kurs.  Engelska A/6 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp) Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 17 850 kr. Total studieavgift: 17 850 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-33411

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 16 oktober 2023. Du kan göra en sen anmälan via Antagning.se.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Tufve Nyholm