"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Samhällsorientering, F-3

  • Antal högskolepoäng 15 hp

Om kursen

Kursen behandlar lärares samhällsorienterande undervisningsuppdrag i förskoleklass samt i grundskolans årskurs 1-3, som det kommer till uttryck i gällande styrdokument.  Innebörden i och betydelsen av kunskapsbildning i SO-ämnen analyseras och diskuteras liksom frågan om hur förskoleklassen och skolan kan stimulera till och möta barns frågor om samhälle, kultur och livsåskådning. Ämnesstoff av betydelse för skolans SO-undervisning förmedlas och bearbetas.

I ämnesstudierna integreras didaktiska frågor rörande exempelvis lärandemål, stoffurval och möjligheter till tematisk undervisning inom SO- området. Vidare granskas metoder för att söka, värdera och bearbeta information genom bland annat IKT samt metoder för upplevelser och skapande i SO- undervisningen.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktpersoner för kursen är:
Helen Andersson, studievägledare