Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Självständigt uppsatsarbete i biblioteks- och informationsvetenskap

  • Antal högskolepoäng 15 hp

Om kursen

Kursen syftar till att ge de studerande erfarenhet av att genomföra ett ämnesanknutet vetenskapligt arbete genom författandet av en uppsats. Uppsatsen ska vara en rapport av ett självständigt genomförd vetenskaplig forskningsarbete inom ämnet biblioteks- och informationsvetenskap.
 
Uppsatsämnet ska formuleras i förhållandet till aktuell biblioteks- och informationsvetenskaplig forskningslitteratur. Studenterna bistås i ämnesformuleringsprocessen av ett handledarkollegium.
 
Uppsatsen försvaras vid ett uppsatsseminarium. Varje student skall vidare vara opponent vid ett uppsatsseminarium och aktivt delta i diskussioner kring andra seminariedeltagares arbeten.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Studievägledare för Biblioteks- och informationsvetenskap