"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Skapande bild, distans

  • Antal högskolepoäng 30 hp
  • Nivå Grundnivå
  • Studieform Distans
  • Starttid Hösttermin 2023

Om kursen

Kursen bedrivs som en distanskurs under två terminer med obligatoriska campusträffar fördelade över två terminer. Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, laborationer, individuellt arbete samt gruppkonferens via digital konferensplattform. .

Den kan också läsas som en del av en lärarutbildning med inriktning mot bild. Tillsammans med distanskurserna Bild 1, Bild 2a distans och Bild 2b distans kan du med genomförandet av denna kurs uppnå 90 hp i ämnet bild.

Kursen innehåller platsspecifik gestaltning i naturen och i staden. Digital bild och rörlig bild används för de platsspecifika gestaltningarnas dokumentation. Fördjupningar som bedrivs i workshops som omfattar ett laborativt gestaltningsarbete i två- och tredimensionell form, digital bildbehandling och digital animering. Kursen avslutas med ett eget gestaltande projektarbete och med en skriftlig rapport om den egna kreativa processen i relation till vetenskaplig litteratur.

 

Anmälan och behörighet

Skapande bild, distans, 30 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2023 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

28 augusti 2023

Slutar

2 juni 2024

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Dagtid, 50%, Distans

Antal obligatoriska träffar

6 st

Antal övriga träffar

Inga

Upplägg för distanskurs

Kursen går på distans men med 5-6 obligatoriska träfftillfällen fördelade över två terminer. Träfftillfällena kan vara både digitala och fysiska på campus Umeå universitet. Varje träfftillfälle omfattar 2-5 dagar

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg-Högskoleprov-Högskolepoäng

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 63 100 kr. Total studieavgift: 63 100 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-66210

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 17 april 2023. Du kan göra en sen anmälan via Antagning.se.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)