"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Skapandets intryck - utveckla och tala om hantverkets tysta kunskap

  • Antal högskolepoäng 15 hp
  • Nivå Grundnivå fortsättningskurs
  • Studieform Distans
  • Starttid Vårtermin 2025

Om kursen

Den här kursen har fokus på den del av trä- och metallslöjdens lärande som ofta kategoriseras som tyst eller kroppslig kunskap. Det är alltså en kurs som sätter reflektionen kring hantverket i centrum. För att kunna reflektera kring trä- och metallslöjdens tysta eller  kroppsliga kunskap har vissa hantverk valts ut som särskilt passande. Dessa hantverk kan beskrivas som formande och skiljande bearbetning. Kursens centrala material är metall. Fördelen med dessa typer av hantverk, i ett perspektiv av kroppslig kunskap, är att de inte stödjer sig på ritningar, text, instruktioner och måttsättning i samma utsträckning som vid fogande bearbetning.

Det finns många typer av formande och skiljande bearbetningstekniker, och i denna kurs kommer vi att fördjupa oss i några av dessa, t ex smide, svarvning och drivning. Du väljer själv inriktning på ditt hantverk inom dessa hantverk under kursen. Omfattningen av ditt hantverk beslutas i samråd med kursens lärare. Du förväntas fördjupa ditt hantverkskunnande inom ett eller flera av dessa huvudområden.

Anmälan och behörighet

Skapandets intryck - utveckla och tala om hantverkets tysta kunskap, 15 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Vårtermin 2025 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

20 januari 2025

Slutar

8 juni 2025

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Dagtid, 50%, Distans

Antal obligatoriska träffar

6 st

Antal övriga träffar

Inga

Upplägg för distanskurs

Kursen innehåller 3-6 obligatoriska träffar. Varje träfftillfälle omfattar 2-5 dagar. Träffarna äger rum både digitalt samt fysiskt på campus Umeå.

Behörighetskrav

Univ.: Slöjd 1, trä- och metall, 30 hp eller motsvarande

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp)

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 31 550 kr. Total studieavgift: 31 550 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-67104

Anmälan

Du kan inte anmäla dig ännu. Anmälan öppnar 16 september 2024 klockan 13:00. Sista anmälningsdag är den 15 oktober 2024.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Erik Sigurdson