"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Slöjd, textil 2b, distans

  • Antal högskolepoäng 15 hp
  • Nivå Grundnivå fortsättningskurs
  • Studieform Distans
  • Starttid Vårtermin 2024
Textilutbildningar vid Umeå universitet

Intervju med studenter på våra textilutbildningar. Lyssna på vad studenterna berättar om sina utbildningar och se miljöerna de arbetar i.

Om kursen

Denna kurs utgör den sista av tre i en serie distanskurser med inriktning mot skolämnet textilslöjd. Kursen syftar till att studenten skall utveckla kunskap om slöjden och slöjdämnets funktioner i samhället och med detta som utgångspunkt arbeta med skapande arbete i slöjd. Kursens innehåll relateras till slöjdverksamhet i skolan och lokala arbetsplaner utformas med utgångspunkt i gällande styrdokument.

Kursen vänder sig till den som vill studera motsvarande lärarprogrammets kurser i ämnet slöjd, textil 1-45hp/1-60hp. Utbildningen genomförs i distansform med fysiska kursträffar på plats i Umeå. Mellan kursträffarna förväntas studenterna genomföra egna praktiska slöjduppgifter och kommunicera med varandra kring kursens innehåll via lärplattform. Varje kursträff omfattar 2-5 dagar och består av föreläsningar, seminarier och workshops.  

Serien består av följande tre kurser:

Slöjd 1, Textil 30 högskolepoäng

Slöjd, Textil 2a distans 15 högskolepoäng

Slöjd, Textil 2b distans 15 högskolepoäng.

Kurserna söks var för sig och ger ingen lärarexamen utan enbart ämneskunskaper. För att erhålla lärarexamen måste kurserna kompletteras med Kompletterande Pedagogisk Utbildning. Har du frågor angående lärarexamen? Kontakta studievägledare vid Lärarhögskolan.

Anmälan och behörighet

Slöjd, textil 2b, distans, 15 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Vårtermin 2024 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

15 januari 2024

Slutar

2 juni 2024

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Dagtid, 50%, Distans

Antal obligatoriska träffar

3 st

Antal övriga träffar

Inga

Upplägg för distanskurs

Undervisningen är delvis nätbaserad. I kursen ingår tre obligatoriska träffar i Umeå. Varje träfftillfälle omfattar 2-5 dagar.

Behörighetskrav

Slöjd, textil 2a, distans 15hp

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp)

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 35 700 kr. Total studieavgift: 35 700 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-67304

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 16 oktober 2023. Du kan inte längre anmäla dig.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)